Відомість даних замірів діаметрів зростаючих дерев і розподілу їх по ступеням товщини та визначення похибок

№ п/п Таксаційний діаметр (dіст), см (виміряний за допомогою електронної мірної вилки) Таксаційний діаметр (dвим), см (виміряний за допомогою СТАНДАРТНОЇ мірної вилки) визначення Похибки до яких ступеней товщини належать
±Δd, см ±РΔd,% 2-см ступінь товщини 4-см ступінь товщини

3. Визначити суму площ поперечних перерізів у сукупності дерев (абсолютну повноту) за допомогою повнотоміра Біттерліха та призми Анучина. Дані занести у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Відомість визначення суми площ поперечних перерізів у сукупності дерев

повнотоміром біттерліха призмою анучина
Площа поперечного перерізу дерева прийнята за: Площа поперечного перерізу дерева прийнята за:
1,0 м2 0,5 м2 1,0 м2 0,5 м2
Кількість дерев, шт шт шт шт шт
Сума площ Σ1 = м2 Σ0,5 = м2 Σ1 = м2 Σ0,5= м2
Загальна сума площ поперечних перерізів Σ = Σ1 + Σ0,5 = м2 Σ = Σ1 + Σ0,5 = м2

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Наведіть основні правила вимірювання діаметрів мірною вилкою ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Як на Вашу думку, впливає похибка, яка допущена при вимірюванні діаметра та висоти, на точність визначення об’єму стовбура і чому? _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть висотоміри, вимірювання якими базується на геометричному, тригонометричному та оптичному принципах відповідно.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які Ви знаєте види та групи похибок?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Як вимірюється сума площ поперечних перерізів повнотоміром Біттерліха та призмою Анучина?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Які Ви знаєте сучасні прилади та інструменти для вимірювання діаметру, висоти та суми площ поперечних перерізів? ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Дата виконання _____________ Особистий підпис студента ___________


ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Назва роботи: «Обчислення об’єму стовбура зрубаного дерева. Визначення всіх видів збігу».
Тема роботи: «Таксація стовбура зрубаного дерева і його частини».
Мета роботи: Навчитися викреслювати повздовжній переріз деревного стовбура, набути навики по визначенню абсолютного, дійсного та відносного збігу, а також визначати об’єми зрубаних стовбурів за простими та складними стереометричними формулами.
Матеріали та обладнання: Індивідуальні завдання, міліметровий папір, лісотаксаційний довідник, олівці, лінійки, калькулятори.
Місце проведення: кабінет № 202 «Лісової таксації і лісовпорядкування».
Метод проведення: індивідуальний.
Час виконання: 4 години.

ЗАВДАННЯ:

1. Викреслити графік повздовжнього перерізу дерева по абсолютному збігу у корі.

2. Визначити площі поперечних перерізів за відповідними діаметрами.

3. Визначити абсолютний, відносний та середній збіг стовбура.

4. Визначити об’єм зрубаного стовбура за простими та складними стереометричними формулами.

5. Порівняти отримані дані визначення об’єму зрубаного стовбура за різними формулами та визначити об’єм кори.

6. Дати відповіді на контрольні запитання та зробити висновки по даній роботі.

ХІД РОБОТИ:

1. Викреслити графік повздовжнього перерізу дерева по абсолютному збігу у корі, без кори. Повздовжній переріз викреслюється на міліметровому папері і вклеюється у робочий зошит (рис. 2.1). На вісі ординат відкладаємо висоти, а на вісі абсцис – діаметри. Рисунок виконується олівцем. Для побудови графіка спочатку встановлюють масштаби для висоти і діаметра. По довжині використовують масштаб 1:100 (в 1 см на рисунку – 1 м довжини), по діаметру – 1:2 (в 1 см на рисунку – 2 см діаметра), 1:2,5 або 1:4. Можна використовувати інші масштаби. Відклавши діаметри стовбура в корі на висоті 0 м, 1м, 1,3 м, 3 м і т.д., а також загальну довжину стовбура і сполучивши послідовно всі точки прямими відрізками одержимо твірну повздовжнього перерізу стовбура в корі. Аналогічно будуємо твірну стовбура без кори.


Рис. 2.1. Повздовжній переріз деревного стовбура

2. Визначення площі поперечних перерізів за відповідними діаметрами. Дані занести у табл. 1.1.

Таблиця 2.1


2819132232437464.html
2819218621048096.html
    PR.RU™