Розрахунок контрольно – вимірювального інструменту

Для однієї з операцій технологічного процесу необхідно обрати контрольно – вимірювальний інструмент і виконати його розрахунок. Як правило, виконується розрахунок гладеньких калібрів. Керівник проекту призначає операцію, для якої необхідно виконати розрахунок контрольного інструменту.

Цей розділ виконується в наступній послідовності:

Ø надається обґрунтування вибору конструкції інструмента і методика користування ним ;

Ø визначаються граничні розміри поверхні деталі, для якої виконуються розрахунки;

Ø за нормативами обирається відхилення проектуємого інструменту;

Ø визначаються виконавчі розміри калібру;

Ø будується схема розташування полів допусків розміру деталі, виготовлення та зношення калібру.

Розділ, наприклад, може починатися такими словами: “ Враховуючи серійний тип виробництва для контролю виготовлення отвору Ø200 Е9 обирається гладенький калібр пробка...” і далі:

1. Визначаємо розміри калібру – пробки для отвору Ø200 Е9: ЕS = +215 мкм; ЕІ = +100мкм. Тоді Dmах = Dном + ЕS = 200 + 0,215 = 200,215 мм; Dmin = Dном + EI = 200 + 0,1 = 200,1 мм.

2. Знаходимо по таблиці значення відхилень калібрів (мкм): Н=10; Z=21; α=4. Тоді ПРmах = Dmin + Z + Н/2 = 200,1 + 0,021 + 0,01/2=200,126 мм.

ПРзн = Dmin + α – У = 200,1 + 0,004 = 200,104 мм.

Виконавчий розмір ПР 200,126– 0,010 мм.

НЕmах = Dmах – α + Н/2 = 200,215 – 0,004 + 0,01/2 = 200,216 мм.

Виконавчий розмір НЕ 200,216– 0,010 мм.

3. Будуємо схему розташування полів допуску калібру.

Рис. 1.2. Схема розташування полів допуску калібру – пробки.

Рекомендована література: /3/.2676918100534612.html
2676974734959122.html
    PR.RU™