Лабораторні дослідження при підозрі на СХО

Дослідження крові Досліджен-ня сечі Інші досліджен-ня
Усі хворі загальний аналіз крові, гази крові, бікарбонати, електроліти, сечовина крові, глюкоза, фосфор, кальцій, аміак, аспартат- і аланін-амінотрансферази, лактат, АК загальний аналіз сечі, кетонові тіла, редукуючі речовини, АК, органічні кислоти
Порушення метаболізму (М) АК протромбіновий час (ПЧ), частковий тромбопластиновий час (ЧТЧ) АК спино-мозкової рідини (с.м.р.)
Мітохондрі-альні хвороби лактат, піруват, креатинкіназа лактат, піруват с.м.р.
Порушення b-окислю-вання жирних к-т сечова кислота, креатинкіназа, карнітин, ацилкарнітин ацилгліцин
Порушення М вуглеводів ПЧ, ЧТЧ, тригліцериди, холестерин, сечова кислота
Пероксидом-ні хвороби ПЧ, ЧТЧ, жирні кислоти з дуже довгим ланцюгом, фітинова, піпеколінова кислота, плазмалогени еритроцитів
Порушення М жирних к-т ПЧ, ЧТЧ, жовчні кислоти жовчні кислоти


2674661895721992.html
2674697268541567.html
    PR.RU™