Перевірка орфографії та пунктуації

Якщо слово містить помилку, воно виділяється червоною хвилястою лінією, якщо помилка в пунктуації або неузгодження слів, то речення виділяється зеленою хвилястою лінією. Для перевірки правопису необхідно натиснути клавішу F7 (автоматична перевірка правопису), а потім використовувати діалогове вікно, що з'явиться або область завдань для перегляду файлів або елементів, над якими ведеться робота (рис. 2.2). Також можна виділити окремий абзац і натиснути клавішу F7.

Рис. 2.2. Діалогове вікно Правописание

Контрольні запитання та завдання

1. Як створити документ за наявним шаблоном?

2. В якому форматі зберігається файл в MS Word 2007 і для чого потрібна конвертація файлу?

3. Які існують режими для роботи з документом?

4. Які існують способи виділення тексту?

5. Для чого потрібен буфер обмена, опишіть його роботу?

6. Для чого потрібна команда Автозамена?

7. Яким чином можна перевірити орфографію в тексті?


2670101149697804.html
2670155000533247.html
    PR.RU™