Організаційні форми виховання.

Універсальною організаційною формою виховання є виховний захід. На відміну від уроку, технологічно відпрацьованих класифікацій виховних заходів небагато. Ми можемо запропонувати вам лише дві: за способом їх проведення та за напрямками виховання.

Класифікація виховних заходів за напрямками виховання включає в себе інтелектуально-пізнавальні, естетичні, моральні, фізичні, національні, правові, екологічні, валеологічні, трудові тощо.

Класифікація виховних заходів за способом проведення включає в себе інформативні (лекції, конференції, бесіди), змагальні (вікторини, конкурси, змагання), комунікативні(прес-конференції, диспути, усні журнали), театралізовані (вистави, вечори, концерти), дослідницькі(соціометричні зрізи, екологічна стежина тощо), подорожі (уявні: країною, мова якої вивчається; стежиною кохання тощо; реальні: походи, екскурсії та ін.).

Технологія підготовки та проведення виховного заходу включає в себе відпрацювання наступних етапів:

1) вибір та обґрунтування теми виховного заходу;

2) формулювання його цілей;

3) визначення форми проведення;

4) підготовча робота,

5) проведення заходу,

6) підбиття підсумків.


2668249314846453.html
2668361490426170.html
    PR.RU™